لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
0

حفظ موضوعی ویژه کودکان اهداف: آشنایی کودکان با معارف دینی، یکی از اولویت‌های آموزشی‌ست که.....

0

اهداف: آشنایی کودکان با معارف دینی، یکی از اولویت‌های آموزشی‌ست که به دلیل ویژگی‌های خاص این .....

0

اهداف: آشنایی کودکان با معارف دینی، یکی از اولویت‌های آموزشی‌ست که به دلیل ویژگی‌های خاص این .....

0

اهداف: آشنایی کودکان با معارف دینی، یکی از اولویت‌های آموزشی‌ست که به دلیل ویژگی‌های خاص این .....

0

اهداف: آشنایی کودکان با معارف دینی، یکی از اولویت‌های آموزشی‌ست که به دلیل ویژگی‌های خاص این .....

0

اهداف: آموزش قران به کودکان، امری‌ست ظریف و نیازمند آگاهی، چرا که روح لطیف و پرسشگر آنان با د.....

0

اهداف: آموزش قران به کودکان، امری‌ست ظریف و نیازمند آگاهی، چرا که روح لطیف و پرسشگر آنان با د.....

0

این کتاب، جلد اول از مجموعه‌ی سه جلدی سوره‌های مهربانی است، که با هدف حفظ سوره‌های جزء سی‌ام .....